ihale

************************************************************************************************************************************************************************************


13.04.2017


İLAN
Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 5.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.


Satış Şartları
a. Kristal şekerin 1 Kg cari satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL dir. İstekliler fiyat tekliflerini cari fiyat üzerinden ekteki teklif formuna göre vereceklerdir.
b. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 5.000 ton şeker bedelinin tamamını bildirimi takip eden 1 iş günü içerisinde fabrikamız hesaplarına yatırarak şeker alımına başlayacaktır. Eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecek ve tahsili yoluna gidilecektir. Firma ödemede temerrüde düşmesi durumunda fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Yükleme haftanın 5 günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arası (Cumartesi ve pazar günleri hariç) yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
d. Son teklif verme tarihine kadar Şeker fiyatlarına gelebilecek zamlarda Fabrikamız, firmalardan gelen teklifleri, zam ile birlikte oluşacak fiyat farkına göre revize ettirme hakkını saklı tutar.
e. İhale kesinleştikten sonra Şeker fiyatlarına zam gelmesi durumunda Fabrikadan çıkış yapmayan (mal bedeli yatırılsa dahi) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecek ayrıca Fabrikamız oluşacak fiyat farkını ilgili firmadan tahsil etme hakkını saklı tutar.
f. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 134.000,00 TL teminat verecektir. Alıcı tarafından verilen teminat, Alıcı firma taahhüdünü tamamlanmasını müteakip yazılı talep üzerine iade edilecektir.
g. 5.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
h. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
i. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 27.04.2017 Perşembe günü saat 17.00 ’ye kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
j. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
k. Şirketimiz Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Duyurulur.


Ekler:

 • Teklif Formu


 • ************************************************************************************************************************************************************************************  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 5.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.


  EKLER:07.03.2017
 • İlan Metni
 • Teklif Formu

 • İletişim:
  Satış Pazarlama ve Lojistik Servisi
  Tel : 0358 417 2511 dahili 271-536
  Email : pazarlama@amasyaseker.com.tr
  Banka Hesap numaramız:
  Halkbank Suluova Şubesi : TR09 0001 2001 2020 0010 1000 66


  09.02.2017
  KAVAK SATIŞ İLANI
  Fabrikamız Erbaa Bölge Tarım Müdürlüğü Erbaa Değirmenli Kantarında, takriben 500 (beşyüz) adet gelişme sürecini tamamlamış kavak ağacı kapalı zarf teklif toplama usulü ile satılacaktır. İsteklilerin ekteki şartname-sözleşmeye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 17.02.2017 Cuma günü saat 14.00 ‘ e kadar fabrikamız Kurumsal İletişim Şefliği’ ne ulaştırmalarını rica ederiz.
  Ek:
 • Şartname Sözleşme

 • ************************************************************************************************************************************************************************************

  07.02.2017
  ŞEKER SATIŞ İLANI
  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 5.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.

  Satış Şartları
  a) Kristal şekerin 1 Kg cari satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL dır. İstekliler fiyat tekliflerini cari fiyat üzerinden ekteki teklif formuna göre vereceklerdir.
  b) İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 5.000 ton şeker bedelinin tamamını takip eden 1 iş günü içerisinde fabrikamız hesaplarına yatıracaktır. Eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  c) Hafta içi günlük aksatılmadan 300 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınacaktır, teslimata 14.02.2017 tarihinden başlayıp 08.03.2017 tarihinde bitirilecektir. 08.03.2017 tarihinden sonra kalan şekerin sigortalama sorumluluğu alıcıya aittir. Günlük 300 ton üzeri yüklemeler fabrika imkanları müsait olduğu taktirde gerçekleştirilecektir.
  d) Yükleme haftanın 5 günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  e) Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan (parası yatan ve faturası kesilen şeker hariç) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir.
  f) Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 134.000,00 TL teminat verecektir. Alıcı firma taahhüdünü tamamlanmasını müteakip yazılı talep üzerine iade edilecektir.
  g) 5.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  h) Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  i) İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 10.02.2017 Cuma günü saat 17.00 ’ye kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11dâhili 271
  j) Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  EKLER:

 • 1 Sayfa fiyat teklif formu


 • ************************************************************************************************************************************************************************************

  A ŞEKERİ SATIŞ İLANI

  16.01.2017 Tarihinden 20.01.2017 Cuma Günü saat 17:00'a Kadar Teklif Süresidir.


  EKLER: 16.01.2017
 • İLAN METNİ
 • TEKLİF FORMU


 • ************************************************************************************************************************************************************************************
  03.01.2017

  TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  Aşağıda gerekli bilgileri verilen, mülkiyeti şirketimize ait Samsun ili, Vezirköprü ilçesi, Boğa Mahallesinde bulunan taşınmazlarımız ihale ile satılacaktır.

  ilan Bilgisi

  Açıklamalar
  1-Taşınmazlar İlçenin Boğa Mahallesi hudutlarında bulunmaktadır.
  2-Taşınmazlar Fabrikamızın Vezirköprü Bölge Traım Müdürlüğüne bağlı olan Oruç Pancar Kantar sahasına komşudur.
  3-Her bir taşınmaz için ayrı ayrı fiyat verilecektir.
  4-İstekliler Telif mektuplarında iletişim bilgilerini detaylı vermek zorundadırlar.
  5-İsteklilerin, tekliflerini yazılı olarak 30/12/2016 Cuma günü saat 14:00 kadar, Fabrikamız Haberleşme Servisine ulaştırmaları gerekmektedir.
  6-İsteklilerden usulüne uygun olarak alınan teklifler isteklilerin gıyabında Şirketimizce teknik ve ticari yönden değerlendirilir. Değerlendirme için belli bir süre öngörülemez. Şirketimiz kamu ihale kanununa tabii olmadığından bu değerlendirmeler belli bir şekle bağlı olmayıp Şirketimiz kriterleri geçerlidir. İstekliler Şirketimizin değerlendirmelerine itirazda bulunamazlar.
  7- a)Taşınmazın satışına ilişkin tüm harç, vergi ve masraflar alıcıya aittir.
  b) Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-r maddesi gereğince bu taşınmazın satışı suretiyle gerçekleşecek devir ve teslimler, KDV den müstesnadır.
  8- Şirketimiz Kamu İhale Yasasına Tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  Duyurulur.
  İrtibatTel:0358 4172511 AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  Fax No :0358 4172517

  EKLER:
 • Tapu Bilgileri ve Koordinatlar


 • ************************************************************************************************************************************************************************************


  ŞEKER SATIŞ İLANI

  Fabrikamız üretimi 5.000 ton kristal şeker 30.12.2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.

  Satış Şartları
  a. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL
  b. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Dâhil) 2,8944 TL
  c. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Hariç) 134,00 TL
  d. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Dâhil) 144,72 TL
  e. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 5.000 ton şeker bedelinin tamamını fabrikamız hesaplarına yatırmasını müteakip teslimata başlayacaktır, eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  f. Günlük aksatılmadan 400 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınarak, 13 günde bitirilecektir.
  g. Yükleme haftanın 7 günü saat 08.00 ile 22.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  h. Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan (parası yatan ve faturası kesilen şeker hariç) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir.
  i. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 134.000,00 TL teminat verecektir,
  j. 5.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  k. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  l. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 30.12.2016 Cuma günü saat 17.00 ’ya kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
  m. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Duyurulur.

  İrtibat Tel:0358 417 2511
  AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  ************************************************************************************************************************************************************************************
  01.12.2016

  TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  Aşağıda gerekli bilgileri verilen, mülkiyeti şirketimize ait, Amasya ili, Suluova İlçesi Borsa Mahallesindeki taşınmaz üzrinde bulunan hissesi satılacaktır.

  Pafta Bilgisi

  1- Taşınmazın toplam alanı 6.289,82 m2 olup en büyük hisse miktarı şirketimize aittir.
  2- Taşınmaz Gazi İlköğretim Okulu karşısında yer almaktadır.
  3- Tersakan Caddesine 75 m, Site Bulvarına 78 m cephelidir.
  4- Taşınmaz imap planında Lise Alanı olarak belirlenmiştir.
  5- İsteklilerin, tekliflerini yazılı olarak 05/12/2016 Cuma günü saat 14:00 'a kadar, Farbikamız Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.
  6- a)Taşınmazın satışına ilişkin tüm harç, vergi ve masraflar alıcıya aittir.
  b)Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-r maddesi gereğince bu taşınmazın satışı suretiyle gerçekleşecek devir teslimler, KDV den müstesnadır.
  7- Şirketimiz Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  Duyurulur.
  İrtibat Tel:0358 417 2511
  AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  Ek:
 • Arsa Resmi
 • ************************************************************************************************************************************************************************************
  28.11.2016
  ŞEKER SATIŞ İLANI

  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 10.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.

  Satış Şartları
  a. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL
  b. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Dâhil) 2,8944 TL
  c. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Hariç) 134,00 TL
  d. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Dâhil) 144,72 TL
  e. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 10.000 ton şeker bedelinin tamamını fabrikamız hesaplarına yatırmasını müteakip teslimata başlayacaktır, eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  f. Günlük aksatılmadan 400 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınacaktır, teslimata 30.11.2016 tarihinden başlayıp 24.12.2016 tarihinde bitirilecektir.
  g. Yükleme haftanın 7 günü saat 08.00 ile 22.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  h. Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir. Faturalar günlük kesilecektir.
  i. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 268.000,00 TL teminat verecektir,
  j. 10.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  k. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  l. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 28.11.2016 Pazartesi günü saat 17.00 ’ye kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
  m. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Duyurulur.


  ************************************************************************************************************************************************************************************
  25/11/2016

  TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  Aşağıda gerekli bilgileri verilen, mülkiyeti şirketimize ait, Amasya ili, Suluova İlçesi Borsa Mahallesindeki taşınmaz üzrinde bulunan hissesi satılacaktır.

  Pafta Bilgisi

  1- Taşınmazın toplam alanı 6.289,82 m2 olup en büyük hisse miktarı şirketimize aittir.
  2- Taşınmaz Gazi İlköğretim Okulu karşısında yer almaktadır.
  3- Tersakan Caddesine 75 m, Site Bulvarına 78 m cephelidir.
  4- Taşınmaz imap planında Lise Alanı olarak belirlenmiştir.
  5- İsteklilerin, tekliflerini yazılı olarak 25/11/2016 Cuma günü saat 14:00 'a kadar, Farbikamız Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.
  6- a)Taşınmazın satışına ilişkin tüm harç, vergi ve masraflar alıcıya aittir.
  b)Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-r maddesi gereğince bu taşınmazın satışı suretiyle gerçekleşecek devir teslimler, KDV den müstesnadır.
  7- Şirketimiz Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  Duyurulur.
  İrtibat Tel:0358 417 2511
  AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  Ek:
 • Arsa Resmi
 • ************************************************************************************************************************************************************************************
  İLAN

  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 10.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.
  Satış Şartları
  a. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL
  b. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Dâhil) 2,8944 TL
  c. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Hariç) 134,00 TL
  d. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Dâhil) 144,72 TL
  e. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 10.000 ton şeker bedelinin tamamını fabrikamız hesaplarına yatırmasını müteakip teslimata başlayacaktır, eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  f. Günlük aksatılmadan 400 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınacaktır, teslimata 16.11.2016 tarihinden başlayıp 8.12.2016 tarihinde bitirilecektir.
  g. Yükleme haftanın 7 günü saat 08.00 ile 22.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  h. Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan (parası yatan ve faturası kesilen şeker hariç) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir.
  i. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 268.000,00 TL teminat verecektir,
  j. 10.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  k. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  l. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 14.11.2016 Pazartesi günü saat 17.00 ’ya kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
  m. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Duyurulur.
  ************************************************************************************************************************************************************************************
  03.11.2016
  Seyyar Yükleme Bantı İhalesi

  Fabrikamız ihtiyacı, 2 Adet Seyyar, Tekerlekli, Elektrikli Kaldırma Düzenekli Yükleme Konveyör Bantları imal ettirilecektir. Konu ile ilgili şartname ve ekleri www.amasyaseker.com.tr web sitemizde yayınlanmıştır. İhalemize katılmak isterseniz, şartnamenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız teklifinizi 03.11.2016 Perşembe günü saat 17.00’e kadar fabrikamız haberleşme servisine ulaştırmanızı rica eder, işlerinizde başarılar dileriz

  İRTİBAT TELEFON Makinistlik Ustabaşı Nail KOÇ : 0 545 458 5305
  Ekler:
  1 Adet Teklif Formu
  1 Adet Teknik Resmi

  1 adet Şartname
  ************************************************************************************************************************************************************************************
  12.10.2016
  ŞEKER SATIŞ İLANI

  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi 10.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.

  Satış Şartları

  a. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL
  b. Kristal şekerin 1 Kg satış fiyatı (KDV Dâhil) 2,8944 TL
  c. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Hariç) 134,00 TL
  d. Kristal şekerin 1 Torba satış fiyatı (KDV Dâhil) 144,72 TL
  e. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 10.000 ton şeker bedelinin tamamını fabrikamız hesaplarına yatırmasını müteakip teslimata başlayacaktır, eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  f. Günlük aksatılmadan 400 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınacaktır, teslimata 12.10.2016 tarihinden başlayıp 5.11.2016 tarihinde bitirilecektir.
  g. Yükleme haftanın 7 günü saat 08.00 ile 22.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  h. Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan (parası yatan ve faturası kesilen şeker hariç) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir.
  i. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 268.000,00 TL teminat verecektir,
  j. 10.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  k. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  l. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 11.10.2016 Salı günü saat 16.00 ’ya kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
  m. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  ************************************************************************************************************************************************************************************
  07.10.2016
  TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


  Aşağıda gerekli bilgileri verilen, mülkiyeti şirketimize ait, Amasya ili, Taşova İlçesi Yeni Mahallede bulunan taşınmaz satılacaktır.
  Pafta Bilgisi

  1- Taşınmazın satışında hiçbir engel yoktur.
  2- İsteklilerin, tekliflerini yazılı olarak 07.10.2016 Cuma günü saat 14.00'a kadar, Fabrikamız Haberleşme Servisine vermeleri gerekmektedir.
  3- a)Taşınmazın satışına ilişkin tüm harç, vergi ve masraflar alıcıya aittir.
  b)Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-r maddesi gereğince bu taşınmazın satışı suretiyle gerçekleşecek devir ve teslimler, KDV den müstesnadır.
  4- Şirketimiz Kamu İhale Yasasına Tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


  Duyurulur.
  İrtibat Tel:0358 417 2511
  AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  Ek:
 • Arsa Resmi