yatırım

Kazan Dairesi Otomasyona Geçiş

Kazan Dairesinde buhar kazanlarında yapılacak olan yeni otomasyon sistemi ile mevcut çalışan sayısı düşecektir. Dolayısıyla işçilik maliyetleri azalacaktır.

Kazan otomasyonu ile buhar kazanlarındaki yanma rejimi, insan odaklılıktan kurtulup otomatik olarak yapılacaktır. Otomasyon sayesinde daha dengeli ve fabrikamız şartlarına uygun buhar üretimi sağlanacaktır.

Bu dengeli buhar üretimi ve buhar kazanlarına verilen hava miktarlarının ayarlanması atmosfere verilen, baca gazının değerlerinin dengeli ve sınırlar altında olmasına olumlu katkı yapacaktır.

Buhar kazanları yüksek basınç ve sıcaklık altında çalışmaktadır. İş kazası olasılığı yüksektir. İş güvenliği açısından kazan otomasyonunun yapılması ile birlikte, proaktif önlem miktarı artarak iş kazası riski azalacak ve iş kazalarının oluşmaması yönünde olumlu katkı sağlanacaktır.

Otomasyon kontrolü ile yapılacak olan kazan yanma rejimi kontrolü, kazan toplam verimini yükseltecektir. Kazan veriminin yükselmesi, fabrikamızın şeker üretimi sırasında buhar kazanlarında tükettiği, toplam linyit kömürünün miktarının azalmasını sağlayacaktır.

Kazan otomasyonunun yapımı sayesinde, şeker üretimi süresince kullanılan linyit kömürünün, toplam maliyeti azalacaktır. Bu sebepten, kazan otomasyonu üretilen kristal şekerin birim maliyetinin düşmesini sağlayacaktır.