Kalite - Gıda - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği

Politikamız

 

 

Tüm çalışanları ile birlikte;

 

  • Ürün ve proseslerle ilgili hammadde ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak kalite, gıda, çevre, iş sağlığı ve güvenliğiile ilgili riskleri önceden belirleyip plan dahilinde kaynağında önlemek, en aza indirmek.

 

  • Müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

 

  • Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak.

 

  • Marka bilinirliğimizin daha da yayılması ve sektörümüzün etkin söz sahibi firmalarından olmak için çalışmalar yapmak.

 

  • Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kalitemizi sürekli olarak korumak.

 

  • Hem ürünlerin hem de doğanın geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak, enerji performansımızı artırmak.

 

  • Çalışanlarımızı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında bilinçlendirecek eğitimlerle sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek.

 

  • Ürün ve proseslerde çevre ve enerjiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymak, enerji verimi yüksek ürün ve ekipmanların satın alımında uygun seçimlerin yapılmasını sürekli kılmak.

 

  • Çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını düzenli olarak yapılan İSG Kurul toplantılarıyla almak.

 

  • Yasal merciler, çalışanlarımız, müşteri, taşeron ve tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile iş birliği içerisinde olarak ortak paydada, memnuniyette buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili yasal şartlara uygun Kristal Şeker üretmeyi taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür

07.07.2017

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya