BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

 

Fabrikamız S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi, S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi, Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin ortaklıkları ile 12.08.1952 tarihinde kurulmuş ve Türkiye’nin İlk Özel Şeker Fabrikaları arasında yerini almıştır. 23.08.2004 tarih ve 6120 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasından sonra Şirketimizde kamu hissesi kalmamış olup tamamı üreticiye (Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi) ait bir kuruluş haline gelmiştir. Ortaklarımız olan çiftçilerimizin tarımsal, teknik ve mali sorunları çağdaş bir biçimde ele alınarak, büyük bir kısmı çözümlenmiştir.

Kuruluşumuz çalışanlarının yaş ortalaması 40 yaş ve altı, eğitim seviyeleri ise ortalamaların üzerinde olup teşvik edilmektedir. İstihdamda ise genellikle yöre insanı tercih edilmektedir.

Şirketimizin mevcut coğrafi konumu itibariyle her ne kadar Karadeniz Bölgesine yakınlığı görünse de bu bir avantaj olmamıştır. Zira şeker piyasası tamamen İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nden yön bulmaktadır. Bölgemizde 100 km altında mesafede bulunan kotaları bizden yüksek Turhal ve Çorum şeker Fabrikaları, kamu şeker fabrikalarının stok gücü ile iskonto veya vade uygulaması, İklimsel olarak her ne kadar uygun bir coğrafyada olsak da engebeli dağınık araziler nedeniyle üretim ve sevk zinciri de yine rekabet gücümüzü azaltan maliyet artırıcı bir diğer etkendir.

Bu bağlamda Kuruluşumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde gerektiği kadar bilme prensibine uygun erişim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

Kuruluş bilgi varlıklarına sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesi, erişilen verilerin doğruluğunun sağlanması ve beklenen süreler içinde erişilebilir olması,

Bilişim sistemlerinin yönetilmesinde bilgi güvenliği ve iş standardizasyonunun sağlanması,

Yasal gereksinimlere, sözleşmelere ve standartlara uyumun sağlanmasıdır,

Kuruluşun itibar ve saygınlığının rekabet edilen firmalar karşısında arttırılması.

 

Belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğini değerlendireceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt ederiz.

 

 

 

GENEL MÜDÜR

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya