Melaslı Kuru Küspe

Sıkılmış küspeye, hayvan yemi olarak kullanılan kuru küspenin besin değerini arttırmak için % 50 ‘si şeker olan melas katılır. Şeker üretiminde yan ürün olarak fabrikamızda elde edilen melas, sıkılmış küspeye % 20 oranında karıştırılır. Küspe kurutma tesisinde trommellerde (döner fırınlar) kurutulduktan sonra elde edilen küspeye melaslı kuru küspe adı verilir.

Trommellerden çıkan kuru küspe ambalajlanmadan önce pelet (10 mm çapında 50 mm uzunluğunda silindir şeklinde preslenmiş) haline getirilir. Daha sonra melaslı kuru küspe 50 kg’lık polipropilen çuvallara otomatik olarak tartılmak suretiyle ambalajlanır. Peletlenmiş melaslı kuru küspe besi değeri yüksek, muhafazası ve nakliyesi kolay bir hayvan yemi olarak, besicilik yöresi olan çevremizde ilgi görmektedir.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya