Fabrikamız 81.000 Şeker Kotasını Tamamladı

Ara 30, 2019

FABRİKAMIZ 81.000 ŞEKER KOTASINI TAMAMLADI

Değerli pancar ekicisi çiftçilerimiz, Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. ne gönülden bağlı paydaşlarımız. Nasıl ki sizlerle 2019/2020 kampanya döneminin açılışında beraber olduğumuz gibi, kampanyanın kapanışında da sizleri ilk elden bilgilendirmek, bu sene neler yaptık, önümüzdeki dönem neler yapacağımıza dair bilgi paylaşımında bulunmak istedik.

Öncelikle 2019/2020 kampanya döneminde 4 il 10 bölge ve dış saha pancar ekim alanlarımızdan 673 bin ton pancar alımını 109 günlük kampanya süresince başarı ile kazasız, belasız tamamlamış olduk. Aldığımız bu pancardan 81 bin ton Kristal toz şeker, 29 bin ton melas ve 185 bin ton yaş küspe elde ederek hedeflenen üretim miktarımızı %100 oranında tutturmuş olduk. İşletme olarak başarılı bir üretim dönemi geçirdiğimizi düşünmekte, yaklaşık %113 kapasite kullanım oranı ile bu hususu teyit etmekteyiz. Şu ana kadar gerek iç saha ve gerekse dış saha pancar ekicilerimize ayni ve nakdi olarak pancar bedeline mahsuben ödenen pancar avans tutarı 160 milyon TL olup bu pancar bedelinin %70 ne tekabül etmektedir. Allah nasip ederse kalan pancar bedellerini 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren ödeme gayreti içerisinde olacağız.

Yönetimde bulunduğumuz süre zarfında açık kapı uygulaması ile değerli çiftçilerimizin veya diğer paydaşlarımızın Şirketimiz en üst makamlarına şartsız ve prosedür süz teması için azami çabayı mesai arkadaşlarımızla birlikte sarf ettik. İstenilen her türlü kolaylığı eldeki imkanlarımız dahilinde yerine getirirken merak edilen her samimi soru ya da sorunları, cevaplama ve çözme noktasında şirketin kurumsal kültürünü ve tüm olanaklarını seferber ettik. Tabi bu hususta bizler için en büyük takdir, sizlerin tasvip ve tensipleridir. Bu konuda da Allah’a şükür kendimize ve ekibimize olan güvenimiz tamdır. Bu arada Sayın Suluova’lı hemşerilerimize kampanya süresi boyunca rahatsızlık vermiş olabiliriz, haklarını helal etsinler. Bizler de etten, kemikten insanlar olarak geçen süreçte herhangi bir pancar ekicisi çiftçilerimize ve paydaşlarımıza karşın sürçü lisan ettiysek de af ola.

Değerli çiftçilerimiz yeri gelmişken geçen sezon pancar bedelini çiftçi maliyetleri göz önünde bulundurarak sizlerden gelen talep üzerine ekim döneminden önce açıklamış, tüm bölgelerimizde pancar ekimine dair teamül yoklamalarını tamamlamıştık. Ama fabrikamız için hayati öneme haiz şeker kotasını tamamlamak için gereken pancar miktarını bölgemiz imkanları dahilinde maalesef tamamlayamamıştık. Bu sebeple şeker kotasını tamamlamak için dış saha pancar alanlarından gerekli müsaadeleri almak suretiyle pancar miktarını tamamlamış olduk. Niyetimiz bu bölgenin pancarı ile Şeker kotamızı tamamlamak, bu bölge kazanımlarının yine bu bölge insanı ile paylaşımını sağlamaktır. Yani Dış sahada pancar ekimi bizler için bir tercih değil bir zorunluluktu. Bilinmesini isteriz ki şeker kotamızın korunması en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yine bilinmesini isteriz ki Dış Saha pancar ekicilerine pancar ekiminden sökümüne kadar geçen süreçte hiçbir ayni ve nakdi destek verilmemiş, yaş küspe istihkakı veya bedeli ödenmemiştir. Bu yıl Şeker Kotamızın tamamlanması ile birlikte 2020/2021 kampanya döneminde pancar ekmek isteyen çiftçilerimize istediği kadar kota verilecektir.

Değerli Çiftçilerimiz, buraya kadar geçen bölümde Fabrikamızın 2019/2020 kampanya dönemine ilişkin bilgiler paylaşılmış olup bu bölümden sonra 2020/2021 kampanya dönemi ile alakalı bilgilendirme faslına geçmek istiyoruz. Öncelikle geçen dönem 300 TL/ton pancar baz alım fiyatlarını Türkiye de ilk açıklayan şirket biz olduk. Açıkladığımız pancar alım fiyatı, diğer özel ve kamu şeker fabrikalarınca da kabul görerek diğer pancar ekicisi çiftçiler için de umut oldu, aş oldu ve iyi oldu kanaatindeyiz.

Bizler için pancar ekicisi çiftçiler, fabrikaya pancar satan kişi ya da kişiler değildir. Hiçbir zaman böyle düşünmedik. Onlar pancar tedarikçisi çiftçiler, bizlerde pancar müşterisi olan bir şirket hiç değiliz. Her bir çiftçimiz, kendisi ve ailesi, yaşadığı sosyolojik çevresi ile organik bağ kurduğumuz, kaderi ve geleceği ortak, derdi kederimiz, sevinci mutluluğumuz, yaşan ve sürekli gelişen öznesinde insan olan büyük bir organizasyondur. 3 yıla yakındır devam eden yönetim anlayışımızı eşrefi mahluk insanı öne alan değerler üzerine inşa ettik. Sizler yanımızda durduğunuz ve bu kurumun yönetiminde kalmaya devam edeceğimiz süre boyunca Yüce Mevla yaratılmışların en şereflisine hizmet etmek anlayışından bizleri uzak eylemesin. Bu samimi düşünceler ışığında Sayın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla, eldeki imkânlar ve ülkemiz ekonomik şartları dâhilinde, daha bir daha neler yapabiliriz diye müzakere ve istişarelerimizi tamamladık. İşte bakınız, yine Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak yeni bir ilke imza atıyor, son pancarlarımızı işlenmek üzere fabrikamıza gönderilirken ve daha bu kampanya henüz sona ermemişken 2020/2021 kampanya dönemi pancar alım fiyatlarını buradan, bünyesinde bir dizi maliyetlerinizi azaltıcı, gelirinizi artırıcı yeniliklerle birlikte ilan ediyoruz.

1- 2020/2021 pancar kampanyası dönemi, pancar alım fiyatı Devletin açıklayacağı kesin pancar alım fiyatının 10 TL üzerinde olacaktır.

2- Değerli üreticiler Pancar kalitesi Şeker kalitesini ve üretim miktarını direkt etkileyen bir husustur. Son yıllarda özellikle için de bulunduğumuz dönemde Fabrikaya gelen pancarlarda baş kesimin doğru yapılmadığı, fabrikaya sevk edilen pancarlarda temizlik açısından gerekli özenin yeteri kadar gösterilmediğini, tarlalarda ot temizliğine dikkat edilmediğini müşahede ettik. Şeker sanayinde güzel bir deyim vardır. “Şeker üretiminde usta olan pancardır” diye. Bu vesile ile, önümüzdeki yıl ilk defa hayata geçireceğimiz uygulama ile pancar kalitesini artırmak, kirli pancardan mütevellit silo kayıplarını azaltmak ve dolayısı ile şeker kalitemizi yükseltmek için Fabrikamız merkezine ve Pancar toplama merkezimize getirdiğiniz toplam pancarın firesi %7 ve altında isabet ettiği takdirde pancar bedeline ilaveten Şirketimizin belirleyeceği tutarda Temiz pancar teşvik primi uygulamasına geçilecektir. Uygulama araç bazlı değil her şahsın toplam gelen pancarı üzerinden değerlendirmeye tabi tutularak tüm pancar alım dönemi boyunca pancarda fire miktarlarının düşürülmesine çalışılacak, ekicilerimize de bu emeğine karşın bir bedel ödenecektir.

3- Bir başka husus, yıllardır sizlerden gelen talep üzerine yine toplam pancarda, Pancar Firesinin %7 ve altına isabet ettiği takdirde önümüzdeki yıl ilk defa makine ile pancar boşaltma ücreti çiftçilerimizden alınmayacaktır.

4- Yine önümüzdeki dönem için uzun bir süreden sonra tekraren teslim edilen firesi düşülmüş net pancarın %20 sine isabet eden ve pancar bedelinden tenzil edilmek üzere 80,00 TL/ton yaş küspe nakit avansı verilecektir. Yaş küspe primi uygulaması ise aynen devam edecektir.

5- Bildiğiniz üzere, evvelki senelerde nakliye primi tüm bölgeler için sabit ödenirken bu yıl köy km’ leri dikkate alınarak ton/Km üzerinden nakliye primi uygulamasına geçilmişti. Çiftçilerimizden gelen olumlu geri dönüşler sonucu önümüzdeki yılda nakliye primleri bu usulle ödenmeye devam edecek bu sayede en uzak köy ile en yakın köy arasında nakliye farklılıkları ortadan kaldırılmış olacaktır.

6- Gübre, ekim, tohum, çapa ve şeker avansı, 3 ilaçlama için %50 destek uygulamasına, pancar bedeline mahsuben %60 lık nakit avansı ödemesine önümüzdeki dönem de devam edilecektir.

7- Yine geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda açıklanan pancar taban fiyatına ilaveten 10-30 Kasım arası 15 TL/Ton, 1 Aralık tan sonra ise 20 TL/Ton geç söküm primi uygulamamıza önümüzdeki yılda da devam edilecektir.

Sonuç olarak yetiştirdiği pancara iyi bakan bir çiftçimiz avans fiyat üzerinden 300 TL + 10 TL pancar bedeli, 5 TL boşaltma bedeli, yaklaşık 20 TL yaş küspe primi ve yaklaşık 23 TL nakliye primi sayesinde 358 TL ye isabet eden bir tutarda toplam da pancar bedeli almış olacaktır. Bu bedele 3 İlaç için %50 destek uygulaması ve geç söküm ve Temiz pancar primi de eklendiği takdirde devletin açıklayacağı pancar fiyatı ile birlikte fiyatın daha da yukarılara çıkacağı aşikardır.

Değerli pancar ekicisi çiftçilerimiz, bizim gibi büyük organizasyonlar büyük ve iddialı sloganlar ile tarif edilir. Sloganlar geçmişte ne yaptığımızın yanında gelecekte neler yapacağımızın en kısa tarifi, anahtarıdır. 2020/2021 kampanya dönemine ait bu devasa organizasyonun sloganı “Farkındalık” olacaktır. Peki neyin farkında olmamız gerekecek derseniz,

- Farkında olmalıyız ki, Pancar yoksa Fabrika yok, sanayici yok, nakliyeci yok, çalışan yok, pancardan aldığı güçle diğer ürününü garanti edebilecek bir çiftçide yok olacaktır.

- Farkında olmalıyız ki, tarımda kalkınmanın temeli sürdürülebilir üretimdir. Sürdürülebilir üretimin en önemli modeli sözleşmeli tarımsal üretimdir. En önemli sözleşmeli tarımsal ürün ise Şeker Pancarıdır. Ülkemizin en stratejik tarım ürünü olan Şeker Pancarına hep birlikte sahip çıkmalıyız, desteklemeliyiz, ekmeliyiz.

- Farkında olmalıyız ki, şeker kotamızı dolduramaz isek rekabet gücü azalmış bir Fabrikanın ve pancar tarımının geleceği bu coğrafya için sürdürülebilir olmaktan gittikçe uzaklaşacaktır.

- Farkında olmalıyız ki, pancar hiçbir ürünün alternatifi değildir. Pancar tarımı mısırla, soğanla, buğday ile karıştırılmamalı ve mukayese edilmemelidir. Ancak münavebe dönemlerinde bu ürünlere dönülebilir ve tercih edilebilir olsa da Pancar getirisi bakımından risk almaz. Pancarın üreticisi de alıcısı da bedeli de daha ilk tohum toprağa düşmeden bellidir.

- Farkında olmalıyız ki, pancar ekiminden şu veya bu şekilde uzaklaşmış her çiftçimizin bu amaç ve ideal doğrultusunda yeniden pancar ekimine kanalize edilmesi, imkânı olan her kesinde pancar ekimi için teşvik edilmesi başta bizler olmak üzere tüm paydaşlarımızın başlıca misyonu olmak zorundadır.

Değerli pancar ekicisi çiftçilerimiz, burada sözlerime son verirken bir daha belirtmek isterim ki, yok tan aş olmaz, yarın kurulamaz. El birliği ile var edelim, varlıkta buluşalım. Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.

Geçen süreçte tüm pancar ekicisi çiftçilerimize, Belediye Başkanlarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatına, nakliyeciler kooperatiflerimize, esnafımıza, Sivil toplum kuruluşlarımıza, çiftçimize desteklerini esirgemeyen akaryakıt bayilerine, fabrikamız tüm çalışanlarına, değerli basın mensuplarımıza ve sayamadığımız tüm paydaşlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunar, önümüzdeki dönemin şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder ve 2020 yılının ülkemize ve tüm İslam alemine bereket getirmesini Cenabı Mevla dan niyaz ederiz.

 

Saygılarımla,

 

Mustafa SAATCI

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya