2019-2020 Kampanya Dönemi için Şeker Pancarı Alım Fiyatı Nakliye Hariç 300 TL/TON

Oca 29, 2019

2019-2020 KAMPANYA DÖNEMİ İÇİN ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI 300 TL/TON + NAKLİYE

Yeni alım fiyatımız şirketimizin bütün imkanları sonuna kadar kullanılarak Çiftçi maliyetleri de göz önüne alınarak aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir. Bu fiyat politikamız şirketimizin ihtiyacı olan pancarın şirketimiz üretim sahalarından (Hinterland) temin edilmesi amaçlamaktadır. Buna göre şirketimiz %16 polarlı Şeker Pancarının alım fiyatını 2018 yılına göre 65 TL/TON artışla 300 TL/TON Fiyata yükseltmiştir. Bununla birlikte polar alt sınır oranı %10 dan %12 polar seviyesine çıkarttık. Yani %12 poların altı %12 polar olarak işlem görecektir.

 

AVANS UYGULAMALARI

Önceki yıllarda olduğu gibi çiftçilerimize Pancar ekiminden Pancar hasatına kadar ihtiyaç duyacakları ayni ve nakdi avans olarak gübre, tohum, ekim, çapa ve şeker avansları pancar bedellerine mahsuben verilmeye devam edilecek olup, cercospora yaprak leke hastalığı ve fuserium kök çürüklüğü ile mücadele için ilaçlama desteği verilecektir. Bununla birlikte Ziraat Odaları ve Üniversitelerden %50 Toprak Analiz desteği verilmeye devam edilecektir.

Ayrıca, gecen yıl olduğu gibi bu yılda Çiftçilerimizin nakit ihtiyacının hızlı giderilebilmesi için pancar bedeline mahsuben %60 nakit avans pancar sökümlerine müteakip belirlenecek program dahilinde verilmeye devam edilecektir.

Yaş pancar posası uygulaması ise aynen devam edecektir.

NAKLİYE TEŞVİK UYGULAMALARI

  1. Suluova ve Amasya bölgelerinden Fabrika kantarına pancar teslim eden çiftçilere köyün fabrikaya olan mesafesi dikkate alınarak nakliye teşvik primi ödenecektir.
  2. Taşra kantarlarından fabrika kantarına pancar teslim eden çiftçilere kantar ihale fiyatı dikkate alınmadan köy mesafelerine göre nakliye teşvik primi ödenecektir.

 

GEÇ TESLİM TEŞVİK UYGULAMALARI

10 Kasım 30 Kasım Tarihleri Arasında  15,00TL/Ton

1 Aralık ile teslim sonuna kadar             20,00TL/Ton

Kıymetli çiftçilerimizin, halkımızın ve fabrikamıza ilgi duyan herkes ve her kesimin bilmesini isteriz ki, buraya kadar anlatılan gerek yatırımlar ve gerekse önümüzdeki dönem Pancar Alım fiyatından tutun da verilecek tüm ayni ve nakdi desteklere kadar çiftçilerimize sunulan tüm bu imkanlar için fabrikamız azami ölçüde enerjisini, bilgisini ve sevgisini kullanmaya devam edecektir. Bu yılda hiçbir çiftçimize KOTA uygulaması yapılmayacak olup, Fabrikamıza alınacak tüm Pancarların alımı A KOTASI üzerinden gerçekleşecektir. Bu vesile ile Şeker Pancarı Alım Fiyatının 16 polar 300 TL/TON şirketimize, çiftçilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diler.

 

FABRİKAMIZIN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAK OLAN YATIRIMLAR

1 - Kristal Şeker Paketleme Tesisi: Bir, Üç, Beş kilogramlık ambalajlarda Amasya Şeker markası ile üretim yapılacak ve şirketin marka değeri yanında şeker satışlarında kâr marjını artıracaktır.

 

2 - Alkol Paketleme Tesisi: İki ve Beş litrelik ambalajlar ile sanayi ve medikal sektörünün ihtiyacı olan ve bu konuda ithal edilen Etil Alkol fabrikamız imkanları dahilinde milli sermayenin gücü olarak Amasya Şeker markası adı altında Suluova’mızda üretilip tüm Türkiye sathında satışa sunulacaktır. Böylelikle Alkolün satış değerini artırırken, aynı zamanda ülkemizin Alkol ithalatı azaltılmış olacaktır.

Kayabaşı Bölgesi Gözlek Köyünde Pancar Tesellüm Merkezi kurularak Polar ve Fire Analizi yerinde yapılacak olup pancarların bozulmadan ve daha az kırıma uğrayarak işlenmesi temin edilecek, çiftçimizin pancar sırasında geçen zamanları azaltılarak çiftçilerimize büyük bir kolaylık sağlanmış olacaktır.

 

2018-2019 KAMPANYA DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

2018-2019 Kampanya döneminde şirketimiz dört İl’de 217 köyde 4.239 çiftçi ile sözleşme yaparak 756.000 Ton taahhüt almış 86.800 Dekar ekim yaptırmış ve 490.000 Ton pancar tesellüm edilerek 453.700 Ton Pancar Satın alınmıştır.

 

Alınan Bu Pancardan 451.500 Ton Pancar İşlenerek 51.100 Ton Şeker, 21.100 Ton Melas, 145.000 Ton Yaş Pancar Küspesi üretilmiştir.

Ayrıca Alkol Fabrikası 14 Yıl aradan sonra faaliyete geçirilerek 2 Milyon 260 Bin Litre %96,1’lik Gıda Alkolü üretilmiştir.

 

Toplam 115 Milyon TL Pancar bedeli oluşmuş ve bu tarihe kadar 71 Milyon TL ayni ve nakdi avans ödenmiş (%62), Pancar bedelinden kalan 44 Milyon TL (%38) ise 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödenecektir.

Başta cefakâr ve fedakâr çiftçilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

 

Saygılarımla,

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa SAATCI

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya